Peace broker blue

donate orangefacebooktwitterSmokescreen-Icon-29youtubewhite-small-chiclet   Instagram Icon Large 2  LinkedIn-InBug-2CRev

Global networks of mediation: Prospects and avenues for Finland as a peacemaker report published

THE JOINT REPORT BY CMI AND THE FINNISH INSTITUTE OF INTERNATIONAL AFFAIRS PUBLISHED

The joint report by CMI and The Finnish Institute of International Affairs "Global networks of mediation" studies the evolution of global peace mediation and the different institutional solutions, mechanisms for collaboration and standards of activity which Finland can use to advance its capacities for peace mediation.

Peace mediation has gone through great changes due to globalization. The variety and amount of different actors involved in peace mediation has increased. States can no longer work solely through official channels or representatives and thus there is a demand to be able to network with actors in different levels, such as regional organizations, NGOs and private diplomacy actors. Therefore, the interface between official and unofficial sectors is becoming an ever more timely research object in the study of mediation.

The raport analyses the structure and activities of global peace mediation networks, the role of Finland in these networks and the potential of Finland to advance it's capacities as a peace mediator.

Download PDF (in English)

Also available through FIIA's website http://www.fiia.fi/en/publication/248/global_networks_of_mediation/

Press release in Finnish

RAUHANVÄLITYS EDELLYTTÄÄ VALTIOILTA AIEMPAA LAAJEMPAA VERKOSTOITUMISTA

Rauhanvälitys on kokenut suuria muutoksia globalisaation myötä. Rauhanvälitykseen osallistuu nykyään aiempaa suurempi ja kirjavampi joukko erilaisia toimijoita. Valtiot eivät enää voi toimia ainoastaan virallisten vaikutuskanavien ja edustajien kautta, vaan niiltä vaaditaan kykyä verkostoitua monitasoisten toimijoiden kuten alueellisten järjestöjen, kansalaisjärjestöjen ja yksityisten rauhanvälitystoimijoiden kanssa.

Ulkopoliittisen instituutin ja CMI:n yhteinen raportti Global networks of mediation tarkastelee globaalin rauhanvälityksen kehitystä sekä erilaisia institutionaalisia ratkaisuja, yhteistyömekanismeja ja toimintamalleja, joita Suomi voi käyttää rauhanvälitystoiminnassaan ja rauhanvälityskykynsä kehittämisessä. Raportissa analysoidaan globaalien rauhanvälitysverkostojen toimintaa ja rakennetta, Suomen roolia näissä verkostoissa sekä mahdollisuuksia kehittää Suomen kykyjä toimia rauhanvälittäjänä

Login Form